. . .

Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2022

Προβολή

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2021

Προβολή

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020

Προβολή

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2019

Προβολή

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018

Προβολή