. . .

Επικοινωνία

INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ A.E

  +-

  Πλησίον Γηπέδου Μακεδονικού
  Ταχ. Θυρίδα 40325 – Τ.Κ. 56429
  Νεα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

  Tel.: +30 2310 654.753
  Tel.: +30 2310 664.205
  Fax: +30 2310 601.497
  E-mail: info@inoxmarket.gr
  Λογιστήριο: accounting@inoxmarket.gr
  Πωλήσεις: sales@inoxmarket.gr
  Εξαγωγές: export@inoxmarket.gr