. . .

Φύλλα και Ρολά Αλουμινίου άβαφα

Φύλλα Αλουμινίου Άβαφα 1050 Η14 / 5754 Η22 / 5083 Η111
Πάχος (mm) Διαστάσεις Φύλλου (mm)
1000×2000 1000×2200 1000×3000 1200×2400 1250×2500 1500×3000 2000×4000
Βάρος Φύλλου (kg)
0,3 1.65
0,4 2.20 3.90
0,5 2.75
0,6 3.30 4.95 5.20
0,7 3.80 5.80
0,8 4.40 4.85 6.60 6.90 9.90
1 5.50 6.05 8.25 8.50 12.20
1,2 6.60 10.30 14.90
1,5 8.25 9.08 12.40 12.80 18.40
2 11.00 12.10 16.50 15.80 17.00 24.60 44.00
2,5 13.75 19.80 21.50 30.90
3 16.50 18.15 25.50 66.00
4 22.00 34.40 49.50
5 27.50 43.00 61.90
6 33.00 74.25
8 44.00 99.00
10 55.00 123.75
12 148.50
Ρολά Αλουμινίου Άβαφα 1050 Η14
Πάχος (mm) Διαστάσεις Ρολού (mm)
1000 1250
Βάρος ανά τρέχον μετρό
0.5 1.38
0.6 1.65 2.06
0.7 1.93
0.8 2.20 2.75
1.0 2.75 3.44
1.5 4.13
2.0 5.50