. . .

Φύλλα Αλουμινίου

Τα φύλλα αλουμινίου διατίθενται σε διάφορους τύπους (επίπεδα, αυλακωτά, ανάγλυφα, ταινίες), άβαφα ή βαμμένα, σε διάφορα πάχη και διαστάσεις.

Οι κυριότερες εφαρμογές τους είναι:

  • μεταλλικές κατασκευές
  • επικαλύψεις κτιρίων
  • στέγες
  • πλευρικές καλύψεις
  • σκάλες
  • δάπεδα
  • πινακίδες αυτοκινήτων
  • σημάνσεις οδών
  • επιγραφές
  • αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές εφαρμογές