. . .

Ανάγλυφα Φύλλα και Ρολά Αλουμινίου

Φύλλα Αλουμινίου Damier 1050 Η244
Πάχος (mm) Διαστάσεις Φύλλου (mm)
1000×2000 1250×2500 1500×3000
Βάρους Φύλλου (kg)
01,5-3,0 8.60 13.35 19.25
2,0-3,5 11.40 17.80 25.65
3,0-4,5 17.10 26.70 38.50
Ρολά Αλουμινίου Stucco 1050 Η14
Πάχος (mm) Διαστάσεις Ρολού (mm)
1000
Βάρος ανά τρέχον μετρό
0.4 1.10
0.6 1.65
0.7 1.93
0.8 2.20
1 2.75
Φύλλα Αλουμινίου Stucco 1050 Η14
Πάχος (mm) Διαστάσεις Φύλλου (mm)
1000×2000 1000×3000
Βάρος Φύλλου (kg)
0.4 2.20 3.30
0.6 3.30 4.95
0.7 3.80 5.80
0.8 4.40 6.60
1 5.50 8.25