. . .

Φύλλα Διάτρητα

Φύλλα Διάτρητα
Διάμετρος Οπών
Πάχος (mm) 1 2 3 4 5 6 8 10
0,8
1
1,5
2